//

Uzak ve imkansız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün oIabiIir.

Nikolaevich Tolstoy