Konuşma Bozukluğu

Faydalı Bilgiler

Konuşma Bozukluğu

20/01/2016 37260 defa okundu

Konuşma Bozukluğu

Bazı çocuklar konuşmaya yaşıtlarına göre geç başlamaktadırlar. Bu çocuklarımızın pek çoğu belli bir zaman diliminden sonra yaşıtlarının dil düzeylerine  ulaşabilirler. Bazı çocuklarımızda ise yaşıtlarının dil düzeylerine ulaşsalar bile konuşma sorunları devam etmektedir. Alıcı dil (söyleneni anlama ) becerilerinde ya da ifade edici dil (anladıklarını anlatma) becerilerinde geriliklerde konuşma problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gecikmiş konuşma başlı başına bir olgu olarak karşımıza çıkabileceği gibi zihin engelli ve işitme engeline bağlı nedenlerden dolayı da karşımıza çıkabilmektedir. Herhangi bir nedene bağlı olmadan oluşan gecikmiş konuşma durumlarında "nasıl olsa konuşur" diye gecikmiş konuşma göz ardı edilebilmektedir. 0-6 yaş arası eğitimin yeri çok önemlidir. Akran gruplarıyla aralarındaki farkı konuşma terapileriyle kapattıkları gözlemlenmiştir.

GECİKMİŞ KONUŞMANIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

ŞÖYLE SIRALANABİLİR

    * Konuşmanın akıcı ve anlaşılır şekilde sergilenememesi
    * Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması
    * Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması
    * Sesin çıkarılışının, ritminin ve vurgularının bozuk olması
    * Dil yönünden kelime dağarcığının yetersiz olması
    * Sergilenen konuşmanın bireyin yaşına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu

SÖZEL ANLATIM BOZUKLUĞU

Kullanılan sözcük sayısı sınırlıdır. Sözcükleri anımsamakta güçlük çekerler. Yaş gelişimine uygun uzunluktaki sözcükleri söyleyemez ve karmaşık cümle kurmakta güçlük çekerler. Konuşma terapisi alması gerekir. Okul ve sınıf ortamlarında kavramlarla ilgili çalışmalar, dilin etkili ve duru (doğru ve sade) kullanıldığı filmler izlettirilebilir, şarkı dinlettirilebilir. Sözel etkileşimi çok olan grup oyunlarına katılımları sağlanabilir.

FONOLOJİK BOZUKLUK (ARTİKÜLASYON)

Bağımsız ya da bileşik sesleri doğru ve anlaşılır biçimde çıkartamaz. Artikülasyon bozuklukları çocuklarda sesin düşürülmesi veya atlanması, ses eklenmesi, ses değiştirilmesi ve sesin bozulması şeklinde 4 türde görülür.  Konuşma terapisi alması gerekir. Tekerleme çalışmaları yaptırılabilir. Öncelikle ses çalışmaları üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir.

KEKEMELİK

Kekemelik farkıl gelilşimsel özelliklerden kaynaklanabilir. Dil gelişimi, psiko-sosyal gelişim ve   fiziksel gelişim kekeme bozukluğuna sebep olabilmektedir. Kekemelik psikolojik etkilerden dolayı da görülebilir. Yaşanan ani bir korku, şoklar veya psikolojik bir travma sonrasında ortaya çıkmış olabilir. Küçük çocuklarda da daha sık olmakla birlikte daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde azalma görülmektedir.

Kekeme bozukluğu olan bireyler durumlarına göre yönlendirilmelidir. Psikolojik durumu olanlar psikoterapiste, konuşma eğitimine ihtiyacı olanlarda konuşma terapisine yönlendirilmelidir.

AFAZİ

Söz veya kelime yitimi olarak bilinir. Zeka geriliği, bellek bozukluğu, işitme özrü ve konuşma organlarında bozukluk olmadan konuşma işlevinin yerine getirilememesi durumudur. Anlamada ve ifade etmede bir bozukluk söz konusudur. Genelde afazi birden ortaya çıkar ve zamanla da gerilemede ilerleme görülebilir.

SELEKTİVE MUTİZM (SEÇİCİ  KONUŞMAMA)

Konuşmamak durumu olarak da tanımlanabilir. Konuşmaya ve konuşulan dili anlamaya yeteneği olmasına rağmen, çocuğun bir veya birden fazla önemli sosyal durum içerisinde değişmez şekilde konuşmayı reddetmesidir. Zeka geriliği ya da organik bir bozukluğa yol açmamıştır. Bazı ortamlarda tümden ve sürekli dili kullanım eksikliği görülür. Büyük bir çoğunluğu yetişkinlerle konuşmayı daha çok tercih eder.

Son Yazılar

Arama