Otizm’li Çocuklarda Taklit Becerilerini Kazandırma

Faydalı Bilgiler

Otizm’li Çocuklarda Taklit Becerilerini Kazandırma

23/01/2020 22751 defa okundu

Otizm’li Çocuklarda Taklit Becerilerini Kazandırma

Otizm’li Çocuklarda Taklit Becerilerini Kazandırma

 

 

Taklidin erken döneminde dil ve iletişim, sosyal dokular ve bilişsel gelişimi bölümü ile bağlantılı biçimde yürütülen görevlerin belirlenmesinin, taklidin gelişim sürecinde ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşılması açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu taklit becerileri yoğun eğitimlerle Gaziantep iyileştirme merkezlerinde kazanılabilmektedir. Otizm Spektrum bozukluk hakkında daha ayrıntılı bilgiye  Otizm Spektrum Bozukluğu   makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Araştırmalara göre, taklit gelişiminin Gaziantep Rehabilitasyon doğumdan itibaren başladığı, yaşla birlikte taklit becerilerinin türlerinde ve sıklığında artış gözlendiği, doğumdan itibaren ebeveyn ile çocuk arasında iletişim alışverişi işlevi gören taklidin, erken çocukluk döneminin başlarında iletişim ile birlikte sosyal etkileşim ve öğrenme işlevi kazanmaya başladığı görülmektedir. Gaziantep Rehabilitasyon merkezi nde bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

Yapılan araştırmalarda, taklit becerileri Otizmli bireylerde normal gelişen akranlarına göre sınırlı ve yavaş gelişmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde, taklit becerilerinde sınırlıdır ve bu sınırlılıklar otizm spektrum bozukluğu olan çocukları diğer gelişimsel geriliği tanısı olan kişilerden farklılaştırmaktadır.

 

 

Otizmli bireylerin tüm açıklamalarında ortak olan üç şey bulunmaktadır. Bunlar; sosyal doku, dil ve konuşma becerileri, yineleyici hareketler şeklinde ifade edilmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların, normal gelişen kişilere göre yüz hareketleri, duygusal ifadeler, simgesel eylemler ve mimiklerin taklidinde önemli yetersizlikler gözlenmektedir. Taklitte de görülen bu eksiklikler, diğer alanları da zincirleme olarak etkilemekte ve Otizm spektrum bozukluğun karakteristikleri arasında yer alan davranışların sergilenmesine neden olmaktadır.

 

 

Otizmli  bireyler yoğun ve erken eğitimle temel taklit becerilerini edinebilmektedir. Ancak, ilerleme hızında önemli bireysel farklılıklara gözlenmektedir. Bu temel taklit becerileri;

 

 

1. Nesneyle kaba motor becerileri taklit etme

 

2. Nesne olmaksızın kaba motor becerileri taklit etme

 

3. Nesneyle ince motor becerileri taklit etme

 

4. Nesne olmaksızın ince motor becerileri taklit etme

 

5. İki basamaklı motor becerileri taklit etme

 

6. Üç basamaklı motor becerileri taklit etme

 

7. Yüz ifadesi taklit etme

 

8. Yansıma ses taklit etme

 

9. Vokal sesleri taklit etme

 

10. Tek heceli kelimeleri taklit etme

 

11. İki ve daha çok heceli kelimeleri taklit etme (Elma, kapı, perde vs. gibi kelime taklidi.)

 

 

Son Yazılar

Arama