Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu

 

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir ?

 

  Dil sosyal olarak paylaşılan kurallar zincirinden oluşan ve iletişim kurmamızı sağlayan bir kod sistemidir. Dil anlam bilgisi ses bilgisi , biçim bilgisi , söz dizimi ve kullanım bilgisi olmak üzere 5 bileşenden oluşur. Dil ve Konuşma Terapileri ile aşılabilir.

   Konuşma sözel iletişim aracıdır ve dilbilgilerini kullanmak için sesi kullanır. Konuşma dili iletmek için bir araçtır.

   Dil insanların iletişimde bulunmak için kullandıkları bir iletişim aracıdır. Dil başka bir deyişle karşıdaki kişiyle bilgi, istek, duygu, düşünce gibi kullanılan ortak sembollerdir.

 

   Konuşma, anlama, isimlendirme, yazma ve okuma işlevlerine genel olarak dil işlevleri denir. Dil işlevlerinin beyinle olan özel ilişkileri 1860’ lardan başlayarak teker teker çözülmüş ve sonunda bu işlevlerin kendi aralarında da bağlı olmak üzere beyinde özel bir yapılanmayı gerektirdiği ortaya çıkmıştır. Bu yapılandırmayı beyindeki dil şebekesi denir. Bu tarihten itibaren otopsi çalışmalarının sağladığı verilerde önce konuşma sonra anlama ve sonrasında da okuma ve yazma işlevlerinin beyindeki alt yapıları ortaya konulmuştur.

    İnsanlar doğuştan dil için hazır bir beyin mekanizmasıyla doğarlar. Bu mekanizma daha bebek anne karnındayken 3-6 aylıkken ortaya çıkmaya başlar. Doğumdan sonra çocuğun konuşmasına kadar geçen süre bu konuşma mekanizmasını harekete geçirecek belleğin gelişimiyle ilgilidir. Eğer başka bir nedenle belleği yeteri kadar dış dünyaya ait materyal toplayamazsa çocuk konuşmaları öğrenemez.

Dil gelişimi görülen normal seyretmeyen çocuklarda dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Bir kişi diğer kişiyi anlamakta düşüncelerini paylaşmakta güçlük çekiyorsa bu dil bozukluğudur. Eğer bir kişi konuşma seslerini düzgün veya akıcı telaffuz edemiyorsa, konuşması akıcı değilse ya da sesiyle problemi varsa bu konuşma bozukluğudur.

 

    Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli nedenleri vardır. Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapılarındaki değişiklikler ,  yarık , damak ve diş problemleri , beyin ya da sinirlerde meydana gelen problemler , işitme kaybı ,serabral palsi , Parkinson , als gibi nörolojik bozukluklar , beyin hasarı ve mental referdasyonlar , otizm , down sendromu , apert sendromu gibi genetik sendromlar dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri arasında sayılabilir.Dil ve Konuşma Terapileri ile aşılabilir.

Reflü , polipler , modüller , ses tellerindeki rahatsızlıklar ve gırtlak kanseri gibi hastalıklar ,  da ses kaynaklı konuşma bozukluklarının nedenleri arasındadır. Bireydeki dil bozukluğunun dilin hangi bileşeni veya bileşenleri ile alakalı olduğunu saptamak için dil değerlendirmesinin geniş bir yelpazede dili oluşturan tüm bileşenlerin dil ve konuşma terapisti tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerekir.

Konuşma bozukluğu ise kişi hangi sesleri çıkartıyor, hangi sesleri çıkartamıyor veya hangi sesleri kelimenin belli yerlerinde kullanabiliyor gibi  soruların cevabını bulan testleri yaparak değerlendirilmesi sağlanabiliyor. Böylece bireyin dil ve konuşma problemi daha ayrıntılı analiz edilebiliyor ve dilin hangi bileşeninde ya da konuşmanın hangi bölümünde ne kadar bozukluk olduğunu saptamasıyla bireye uygun terapi planı hazırlanabiliyor.

 

 

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

 

Gecikmiş Dil ve Konuşma 

Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişim göstermemesidir.

Artikülasyon

Kişinin konuşma seslerini harflerini ya da sözcükleri yanlış üretmesi sonucu konuşan kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edildiği dil ve konuşma sorunudur.

Akıcılık Sorunları

Konuşma akıcılığının ritminin ve hızının etkilendiği konuşma sorunudur.

Ses Bozuklukları

Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde , şiddet ya da kalitesinin konuşan kişinin ne söylediğinden daha fazla dikkat çektiği bozukluklardır.

Edinilmiş Dil Bozuklukları

Beyindeki bir hasara bağlı olarak oluşan nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluklarıdır.

Yutma Bozuklukları

Çoğunlukla nörolojik bir nedene bağlı olarak gelişen ve yutmanın değişik aşamalarında görülen yutma güçlüğüdür.

Motor Konuşma Bozuklukları

Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

 

Çocuğunuzun bu konuda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız size yardımcı olabiliriz.

 

Tel:+90 342 322 07 17

 

Cep Telefonu : +90 532 485 37 81

 

Whatsapp : +90 532 485 37 81

 

 

Arama

Hizmetlerimiz