Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

Özgül Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

 

Özgül öğrenme güçlüğü (Disleksi) çocuğun zekasının normal veya üstünde olmasına rağmen çocuğun öğrenememe durumudur . Bu öğrenememe okuma-yazma, matematik gibi akademik alanlarda yaşıtlarına oranla geride kalması ile kendini gösterir.

 

Bu tip öğrenciler hecelerin seslerini karıştırır ya da ünsüz harflerin yerini değiştirerek okur , sıklıkla yazım hatası yapar. Yazı yazma da zorlanır. Konuşmada zorluk çeker.   Bu çocuklarda okuma hızı yavaştır. Harfleri birleştirme ve kelimeleri çıkartmada zorlanırlar. Yazıları düzensiz ve çirkindir. Bazı harfleri karıştırarak yazarlar. Dört işlem, problem çözme gibi matematiksel işlem becerilerinde zorlanırlar. 

   Bazı çocuklar Matematikte zorlanırken bazı çocuklar Türkçede zorlanmaktadır. Bunu Disleksi ve Disgrafi olarak ayırabiliriz. Bu çocuklar okul programına düzenli bir program ile adapte olabilir. Akranlarını yakalayarak normal eğitim öğretim sürecine geçebilirler.

 

Bu tip öğrencilerde zekâ problemi yoktur. Öğrenme problemi vardır. Bu problemin herhangi bir nedene bağlı olduğu halen kanıtlanamamıştır.

 

Özel Öğrenme Bozukluğu genelde ilkokul 1. Sınıfta fark edilir. Akademik gelişim açısından arkadaşları ilerlerken kendisi yerinde sayması ebeveynleri şüphelendirir. Anne ve babanın çocuk ergen psikiyatristine başvurması sonucu durum tespit edilir.

 

Çocuğunuzun bu konuda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız size yardımcı olabiliriz.

 

Tel:+90 342 322 07 17

 

Cep Telefonu : +90 532 485 37 81

 

Whatsapp : +90 532 485 37 81

 

Arama

Hizmetlerimiz