Zihinsel Gelişim Geriliği

Özel Eğitim

Zihinsel Gelişim Geriliği

Zihinsel Gelişim Geriliği

Zihinsel Gelişim Geriliği (Mental Retardasyon-MR): Mental retardasyon adaptif davranışlardaki bozukluklarla beraber görülen genel entelektüel fonksiyonların önemli oranda ortalamanın altında bulunması ile tanımlanır.
 

  1. Normal entellektüel fonksiyon IQ=100        
  2. Hafif mental retardasyon, IQ=55-70 (Eğitilebilir)    
  3. Orta derecede retardasyon, IQ=40-55 (Öğretilebilir)
  4. Ağır mental retardasyon, IQ=25-40
  5. İleri derecede mental retardasyon, IQ=25’den az (Total bakım gerektirir)

Hafif (Eğitilebilir) Mental Retardasyon:  Zeka bölümü çeşitli zeka ölçekleriyle sürekli olarak 45 - 75 arasında tespit edilen zihinsel geriliktir. Gelişimleri normal çocuklardan önemli bir faklılık göstermediği için genellikle okula başlayana kadar farkına varılmazlar. “Eğitilebilir” terimi bu gruba giren çocukların okuma, yazma, matematik gibi temel akademik becerileri öğrenebileceklerini açıklamaktadır. Eğitilebilir zeka düzeyindeki çocuklar temel akademik beceriler yanında öz bakım becerilerini öğrenebilirler, ileride yetişkinlik çağında bütünüyle yada kısmen geçimlerini sağlayabilecek bir iş becerisi edinebilirler.

Orta (Öğretilebilir) Derecede Mental Retardasyon:

Zeka bölümü çeşitli zeka ölçekleriyle sürekli olarak 25-44 arasında tespit edilen zihinsel geriliktir. Genellikle engelleri okul öncesi dönemlerde fark edilmektedir. Gelişim özellikleri normal çocuklardan önemli farklılıklar göstermektedir. Genel olarak erken tanı ile, ana-baba yardımı ve yeterli eğitim fırsatları ile günlük bakımlarından kısmen bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilirler.

Ağır Mental Retardasyon ve Zihinsel Engele Neden Olan Faktörler:
Zeka bölümü 25 ve altında olan zihinsel geriliktir. Bu çocuklar için tam bir denetim gerekir. Kendilerine bakamaz ve koruyamazlar. Çoğunun ciddi nörolojik bozuklukları vardır. Sıklıkla tıbbi bakıma gereksinimleri olur. Çocukluk dönemlerinde ölüm oranı yüksektir. Çocukluk çağını aştıklarında sürekli bakıma gereksinimleri vardır. 

Arama

Hizmetlerimiz