ETEÇOM

ETEÇOM

ETEÇOM

ETEÇOM

Açılımı etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programıdır. Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof Dr. James Mcdonald tarafından müfredat şeklinde ABD ‘de yayınlanmıştır. Etecom ilişki temelli yaklaşıma dayalı bir programdır.

Birincil bakıcının (ebeveyn ya da eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeyi ve çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve iletişim becerilerini desteklemeyi hedefler.

Etecom 2006 yılında program haline getirilip ABD, Kore ve Türkiye’de sınanmıştır ve sınanmaya devam etmektedir.

Etecom Down sendromu, otizm serabral palsi, zihinsel yetersizlik, gecikmiş dil ve konuşma nedeni belli olmayan gelişimsel gerilik, prematüre düşük doğum ağırlığı gibi farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olan bir programdır.

Etecom eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanması ve geliştirmesini hedefler.

Etecom’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 eğitimsel strateji ebeveyne öğretilir.

Her oturumda 1-2 strateji çalışılır. Çocuklar gelişimsel ve eğitimsel tanılarına ek olarak geçerliliği güvenilirliği kabul edilmiş ölçeklerle detaylı olarak değerlendirilir ve çerçeve program oluşturulur.

Ebeveynlerin kaygı ve beklentilerini ifade etmeleri için temel davranış seçici formu kullanılır. Program aile ile ortak hazırlanır. Etecom programında aile eğitim seanslarının izleyicisi, katılımcısı , uygulayıcısı ve takipçisidir.

Çocuğun bulunduğu basamak, hedeflenen temel davranış ve uygun stratejiler belirlendikten sonra birincil bakıcının varlığı ve katılımında müdahale oturumlarına başlanır.

 

 

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz  size yardımcı olabiliriz.

 

Tel:+90 342 322 07 17

 

Cep Telefonu : +90 532 485 37 81

 

Whatsapp : +90 532 485 37 81


 

Arama

Hizmetlerimiz