Fragile X Sendromu

Özel Eğitim

Fragile X Sendromu

Fragile X Sendromu

Fragile X  (Frajil X) Sendromu genetik bir bozukluktur. Tanılama doğum öncesinde yapılabilmekle birlikte genellikle gelişimsel geriliklerin gözlenmesi yada kulakların büyüklüğü nedeniyle erken çocukluk döneminde yapılmaktadır.                              Fragile X (Frajil X) sendromu, kalıtsal zeka geriliğinin bilinen en sık nedenidir. Bu sendromun her iki cinsiyeti de etkilemekle birlikte kadınlarda yaklaşık 250\'de 1, erkeklerde ise 800\'de 1 kişi frajil X sendromuna neden olan geni ferkında olmadan taşımaktadırlar. Erkekler kadınlara göre genelde daha ağır etkilenmiştir.Fragile X (Frajil X) sendromluların Bilişsel Özellikleri

    Dil ve konuşmada problem, konuşmada geçikme
    Hızlı konuşma
    Kelime tekrarı ve heceleme problemi
    İnce ve kaba motor becerilerde güçlük
    Duygusal bilgileri algılamakta ve uygun yanıt vermekte zorluk çeker.

 Fragile X  (Frajil X) Sendromluların Fiziksell Özellikleri

    Geniş ve çıkıntılı alın
    Şaşılık
    Uzun ve ince yüz
    Büyük,belirgin ve yumuşak kulaklar ve eller
    Yüksek damak
    Kaslarda gevşeklik
    İri yumurtalıklar
    Çıkıntılı çene
    Düz tabanlık

 Fragile X  (Frajil X) Sendromluların Davranışsal Özellikleri

    Dikkat eksikliği-hiperaktivite.
    Dokunulmaya tepki
    Göz teması kuramama
    Sinirlilik, hırçınlık
    El sallama
    El ısırma
    Tekrarlanan davranışlar
    Otistik davranış bulguları

          Fragile X  (Frajil X) Sendromu olan kişilerin  gelişim özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Kızlarda zeka geriliği yaygın değildir fakat sıklıkla öğrenme yetersizliği gözlenmektedir. Fragile X  (Frajil X) Sendromlu Çocukların Olumlu Özellikleri         Pek çok anna, baba ve eğitmen Fragile X  (Frajil X) sendromlu çocukların pek çok alanda potansiyellerinin olduğunu düşünmektedir. Sıklıkla çok sevilen,  birlikte olmaktan hoşlanılan, kibar bir kişilikleri vardır. Duyarlı ve sevimlidirler, sosyal ilişkileri iyi taklit yetenekleri çok kuvvetlidir, hayal güçleri zengin ve espri anlayışları vardır.    Bazılarının sözel ve okumaya dayalı yetenekleri çok gelişmiştir. Müzik, sanat ve sporu içeren aktivitelerden çok keyif alırlar. Aktiviteler gelişimlerini hızlandırır ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olur. Fragile X  (Frajil X) Sendromunun Tedavisi        Tedavi yöntemleri özel eğitim, konuşma ve dil terapisi, beceri kazandırma terapisi ve fizik tedaviyi içerir.Duyu bütünleşme terapisi gibi uygulamalarla motor koordinasyon, eklem stabilitesi, görsel, işitsel ve dokundal bilgilerin uygun motor yanıtlara dönüşmesi amaçlanmaktadır. İlaçlar genelde hiperaktivite ve kısa dikkat süresinin tedavisinde kullanılmaktadır. Agresyon, ve depresyon tedavisinde de kullanılan ilaçlar vardır.

Arama

Hizmetlerimiz