Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Özel Eğitim

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

Reaktif Bağlanma Bozukluğu

 

Reaktif Bağlanma Bozukluğu, 5 yaşından önce başlayan ve sosyal ilişki düzeyinde hasarla

kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Reaktif Bağlanma Bozukluğu’nda beynin stresle başetme merkezi ilgili bir problem olduğu düşünülmektedir. Bağlanma bozukluğu  olarak da bilinen Reaktif Bağlanma Bozukluğu, Bipolar Bozukluk ya da Dikkat Eksikliği Bozukluğu tanıları ile karıştırılabilmektedir.

 

Reaktif Bağlanma Bozukluğu çocuklarının temel özelliği;  yaşamın ilk yıllarında anneyle çocuk arasında gelişen bağlanmayı gerçekleştirememiş olmalarıdır. Bağlanma, bebeğin ilk

zamanlarında  annesinin, çocuğun ağlamasına, onun ihtiyaçlarını karşılayacak yanıtlar

vermesiyle oluşur. Bu ihtiyaçlar; doğru besleme, yatıştırma, teselli etme, rahatlatma, çocuğu

tehlike ve diğer tehditlerden koruma ile giderilir. Bu çocuklar bu bağlanmayı

gerçekleştiremediklerinden  çevrelerine karşı güven oluşturamamaktadırlar. Güven duygusunun gelişmemesine bağlı olarak da duygusal gelişimde  problem yaşarlar.

 

Reaktif Bağlanma Bozukluğu Olan Çocukların Özellikleri

 

Reaktif Bağlanma Bozukluğu tanısı almış çocuklar yaşamın ilk yıllarında, konuşmayı bile

öğrenmeden önce dünyanın güvensiz bir yer  olduğunu ve çevresindeki yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduklarını öğrenirler. Duygularının çevresine koruyucu bir kabuk örerler. Bu da onları yetişkinlere bağımlı olmaktan korumaktadır. Ebeveynlere ya da diğer yetişkinlere bağımlı olmaktansa, ördükleri koruyucu kabuk çocuğun dünya ile baş etmesinde tek araçtır. Korunmak için yalnız kendilerine bağımlı olan bu çocuklar, bu kabuğu kırmaya çalışan herhangi bir kişiyi tehdit olarak görür, bu tehdidi  sadece duygusal yanına değil tüm yaşamına yönelik algılar.

 

Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Sebepleri

 

o Annenin hamilelikte ve sonrasında uyuşturucu madde ve alkol kullanması

o Doğum travması

o İstenmeyen gebelik

o Çocukluğun ilk üç yılında yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel istismar

o Fiziksel ve duygusal reddedilme

o Anneden erken ayrılık

o Huzursuz ve gergin aile ortamı

o Sert ve tutarsız ebeveynlik

o Yaşamda çok sık yer değişikliği

o Aşırı koruyucu anne-babalık

o Yetersiz bakım ve çok bakıcı değişikliği

o Travmatik deneyimler

o Ağrı içeren hastalıkların nedenlerinin teşhis edilememesi, ağrının sürekli devam etmesi

o Annenin depresyon geçirmesi

o Çok genç ya da yetersiz ebeveynlik

 

Arama

Hizmetlerimiz